افتتاح اولین جشنواره ملی گردشگری و پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در ارومیه

افتتاح اولین جشنواره ملی گردشگری و پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در ارومیه

اولین جشنواره ملی گردشگری در ارومیه با حضور مسئولین استانی و کشوری افتتاح شد

میراث‌آریا:…

افتتاح اولین جشنواره ملی گردشگری و پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در ارومیه

اولین جشنواره ملی گردشگری در ارومیه با حضور مسئولین استانی و کشوری افتتاح شد

میراث‌آریا:…

افتتاح اولین جشنواره ملی گردشگری و پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی در ارومیه