اعزام بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی

اعزام بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: تا پایان روز ۲۵ مرداد ماه، بیش از ۵۲ هزار و ۳۰۰ زائر ایرانی برای انجام اعمال حج تمتع عازم سرزمین وحی شدند.
 باشگاه خبرنگاران جوان:…

اعزام بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: تا پایان روز ۲۵ مرداد ماه، بیش از ۵۲ هزار و ۳۰۰ زائر ایرانی برای انجام اعمال حج تمتع عازم سرزمین وحی شدند.
 باشگاه خبرنگاران جوان:…

اعزام بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی