ادای دین موزه‌ی ملی ایران به «بیابان لوت»

ادای دین موزه‌ی ملی ایران به «بیابان لوت»

موزه‌ی ملی ایران، «دِین» خود را به کشور نسبت به ثبت جهانی «بیابان لوت» ادا کرد.
به گزارش”توریسم آنلاین”به نقل از ایسنا، در نمایشگاه و همایش «فرهنگ‌های پیش‌ از تاریخ حاشیه بیابان لوت» که صبح روز سه‌شنبه (۱۴ دی) در…

ادای دین موزه‌ی ملی ایران به «بیابان لوت»

موزه‌ی ملی ایران، «دِین» خود را به کشور نسبت به ثبت جهانی «بیابان لوت» ادا کرد.
به گزارش”توریسم آنلاین”به نقل از ایسنا، در نمایشگاه و همایش «فرهنگ‌های پیش‌ از تاریخ حاشیه بیابان لوت» که صبح روز سه‌شنبه (۱۴ دی) در…

ادای دین موزه‌ی ملی ایران به «بیابان لوت»