آیا این شایعه درست است؟/ساغلام مربی کوچکی نیست دوستان!

آیا این شایعه درست است؟/ساغلام مربی کوچکی نیست دوستان!

گفته می شود مبلغ درخواستی ساغلام برای تمدید قرارداد با تراکتورسازی تقریبا معادل مبلغی است که شفر سرمربی استقلال تهران با این تیم تمدید کرده است.

آیا این شایعه درست است؟/ساغلام مربی کوچکی نیست دوستان!

گفته می شود مبلغ درخواستی ساغلام برای تمدید قرارداد با تراکتورسازی تقریبا معادل مبلغی است که شفر سرمربی استقلال تهران با این تیم تمدید کرده است.

آیا این شایعه درست است؟/ساغلام مربی کوچکی نیست دوستان!