آغاز فعالیت مجدد قطار نخجوان- مشهد از اواسط دی‌ماه

آغاز فعالیت مجدد قطار نخجوان- مشهد از اواسط دی‌ماه

در جلسه مشترک مدیران راه‌آهن آذربایجان ایران با مدیران مسافری راه آهن جمهوری آذربایجان، مقرر شد تا از اواسط دی ماه سال جاری، قطار نخجوان ـ مشهد مجدداً راه اندازی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، به…

آغاز فعالیت مجدد قطار نخجوان- مشهد از اواسط دی‌ماه

در جلسه مشترک مدیران راه‌آهن آذربایجان ایران با مدیران مسافری راه آهن جمهوری آذربایجان، مقرر شد تا از اواسط دی ماه سال جاری، قطار نخجوان ـ مشهد مجدداً راه اندازی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، به…

آغاز فعالیت مجدد قطار نخجوان- مشهد از اواسط دی‌ماه