آزادسازی نرخ بلیت در سایر بخش‌های حمل‌ونقل الگوبرداری شود

آزادسازی نرخ بلیت در سایر بخش‌های حمل‌ونقل الگوبرداری شود

دبیر انجمن شرکت های هوایی گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در جهت تجاری سازی صنعت حمل و نقل هوایی است و این اقدام می تواند الگوی خوبی برای سایر حوزه های حمل و نقل کشور باشد.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

آزادسازی نرخ بلیت در سایر بخش‌های حمل‌ونقل الگوبرداری شود

دبیر انجمن شرکت های هوایی گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در جهت تجاری سازی صنعت حمل و نقل هوایی است و این اقدام می تواند الگوی خوبی برای سایر حوزه های حمل و نقل کشور باشد.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

آزادسازی نرخ بلیت در سایر بخش‌های حمل‌ونقل الگوبرداری شود